Isikuandmete töötlemine

Veebipoe isikuandmete haldaja on Lahhentagge OÜ (reg. 14132567), aadress: Suur-Kadaja, Lahetaguse küla, Saaremaa, Eesti, telefoninumber +372 5644563 and e-mail info@lahhentagge.com.  Lahhentagge OÜ vastutab isikuandmete andmebaasi kasutuse eest. Lahhentagge OÜ edastab kogu vajaliku info makse töötlemiseks Maksekeskus ASile.

Töödeldavad isikuandmed:
-   nimi, telefoninumber, e-mail;
-   postiaadress;
-   pangakonto;
-   kauba ja teenuse hind ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
-   klienditoe andmed.

Isikuandmete töötlemise põhjendused

Isikuandmeid kasutatakse ostjate tellimuste ja tarnetoodete haldamiseks.

Ostuajaloo detaile (ostu kuupäev, kaubad, kogus, ostja isikuandmed) kasutatakse kaupade ja teenuste kokkuvõtete koostamiseks ning ostjate eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse ostjale tehtud maksete tagasimaksmiseks.
Isikuandmeid, nagu e-mail, telefoninumber ja ostja nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seotud küsimuste käsitlemiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebiidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse ja veebikasutuse statistika esitamiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse ostjaga sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijate kaebuste lahendamine).

Isikuandmete saajad

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning ostjate võimalike probleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-maili aadress edastatakse ostja poolt valitud transporditeenuse osutajale. Kui kaup toimetatakse kulleriga, edastatakse ka ostja aadress koos kontaktandmetega. Kui veebipoe kontosid säilitab teenuseosutaja, edastatakse isikuandmeid teenuseosutajale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võib edastada IT-teenusepakkujatele, kui see on vajalik poe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete hostimiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid säilitatakse voog.com serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil või Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Andmeid võib edastada riikidele, kelle andmekaitse tasemed on Euroopa Komisjoni ja eraelu puutumatuse kaitse raamistikuga liitunud USA äriühingute jaoks piisavaks hinnatud. Veebipoe kasutamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamiseks ja klienditoe pakkumiseks on võimalik kasutada isikuandmeid veebipoe töötajatelt. Veebipood kasutab isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid.
Isikuandmed edastatakse veebipoe andmetöötlejatele (näiteks transpordi- ja andmesideteenuste pakkujad) ning neid töödeldakse veebipoe ja töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmete juurde pääseb ja saab parandada veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, on isikuandmetele juurdepääs tagatud klienditoega.

Nõusoleku tühistamine

Kui isikuandmeid töödeldakse ostja nõusolekul, on ostjal õigus oma nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-maili teel.

Ladustamine

Isikuandmeid kustutatakse veebipoe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks. Ilma kliendikonto tehtud online-ostude puhul salvestatakse ostu ajalugu kolm aastat. Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise eesmärgil vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb klienditoega ühendust võtta e-maili teel. Kustutamise taotlused esitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja kustutamise tähtaeg täpsustatakse.

Edastamine

E-maili teel esitatud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja näitab, milliseid isikuandmeid edastatakse.

Otseturunduse sõnumid

E-maili, aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui ostja on selleks vastava nõusoleku andnud. Kui ostja ei soovi otseturunduse sõnumeid vastu võtta, peaks ostja e-maili jaluses valima vastava lingi või võtma ühendust klienditeenindusega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profiilide koostamine), on ostjal õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete esmase ja edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilide koostamise kohta, teavitades sellest kliendituge e-maili teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi muust teabest).
Vaidluste lahendamine

Vaidlused isikuandmete töötlemise kohta lahendatakse klienditoega info@lahhentagge.com, Suur-Kadaja, Lahetaguse küla, Saaremaa, Eesti. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).